Grootheid toevoegen en conversie(s) aan grootheid toevoegen

Als u een grootheid en conversiefactor wilt gebruiken die niet in onze standaardlijsten voorkomt, kunt u voor uw eigen boekhouding deze zelf aanmaken. Dit komt van pas als uw bedrijf een relatief weinig voorkomende grootheid gebruikt, of als u bepaalde zaken verder wilt uitsplitsen.

Zie ook: conversiefactor toevoegen aan bestaande grootheid

Deze functionaliteit is alleen toegankelijk voor mensen met Beheerrechten op de boekhouding.

1. Ga via de zwarte zijbalk naar Instellingen > Grootheden

AGC_1.png

Bepaal waarin u wilt meten; zie het screenshot hierboven.

Bekijk of er al een dergelijke grootheid bestaat en kijk of deze de gewenste emissiefactor heeft door erop te klikken. 

2. Zoek de juiste categorie voor de nieuwe grootheid en klik op de + (die verschijnt als u er met de aanwijzer overheen beweegt) achter die categorie.

AGC_2.png

3.

In dit venster, Instellingen / Maak grootheid aan

AGC_3.png

voer de naam in bij de talen* van uw boekhouding. Kies de Omrekenmethode (afhankelijk van uw cijfers; meestal is dat optellen, behalve bij zaken waar u een gemiddelde wilt hebben over een periode (zoals FTE of aantal medewerkers)). Voer optioneel Beschrijvingen e.a. in.*
Klik tenslotte op de knop Sla op, linksonder (eventueel naar onder scrollen)

*De beschikbare talen hangen af van de configuratie van uw boekhouding

4. Hierna krijgt u dit venster

AGC_4.png

Klik op Maak een conversie naar… en kies waarnaar u een conversie wilt maken, Geld, Energie of CO2 of anderen**
**Afhankelijk van de configuratie van uw boekhouding

5. In het volgende venster:

AGC_5.png

klik op de knop Beheer om de Eenheid aan te passen indien nodig. Zie 5a. Als dat niet nodig is, sla deze stap en stap 5a hieronder over.

5a (beheer/aanpassen eenheden). Klik op de Pas aan knop

AGC_6.png

links bovenin dit venster.
Het Van eenheid veld benoemt de noemer, het Naar eenheid veld benoemt de teller. Samengevat: Naar/Van, als in Naar per Van; voorbeeld: kilogram (Naar) per ton (Van) (bij emissiefactoren over vaste stoffen, bv afval)
Voer onderaan de naam van de bron in (dus waar u de conversiefactor heeft gevonden: overheids website, emissiefactoren website, officieel document etc).
Klik op Sla op.

6. In het volgende venster

AGC_7.png

klik op de knop + Factor voor nieuwe periode

7. In het volgende venster

AGC_8.png

voer Begindatum in (en, optioneel, indien bekend: de Einddatum - anders openlaten) en de waarde (in de eerder opgegeven eenheid, dus in dit voorbeeld kilogram per ton)

door een einddatum in te geven kan er opnieuw een factor worden toegevoegd voor de periode daarna. Sommige factoren worden periodiek herijkt. Meestal is de einddatum niet tevoren bekend, en kunt u deze pas invoeren als de nieuwe waardes bekend zijn gemaakt.

Klik op Sla op.

8. Het volgende venster is voor een laatste controle. Klik het weg via het sluitkruis rechtsboven.

AGC_9.png

 

De grootheid kan nu bij het aanmaken van een meter via een metersjabloon of via handmatig in de lijst worden geselecteerd.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk