Opmerkingen verzenden

Het is mogelijk om een opmerking direct vanuit de applicatie te versturen naar een medegebruiker in het systeem. Op deze wijze is het mogelijk direct aandacht te vragen voor een bepaalde opmerking via de mailbox.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een vraag, actie of beoordeling.

Stap 1

Notificatie_1.png

Stap 2

Notificatie_2.png

Stap 3

Notificatie_3.png

Stap 4

Notificatie_4.png

...en klik tot slot op "Sla op".

 

Alleen gebruikers die kijk- of schrijfrechten hebben op de betreffende entiteit waar de opmerking onder valt, worden getoond in de lijst. Het hoeven dus niet per definitie actieve gebruikers te zijn als het gaat om het informeren. Het e-mailadres onder de beheerinstellingen van de gebruiker dient uiteraard bekend te zijn en de rechten van de gebruiker moeten kloppen - als dat niet zo is, kunt u dat in orde maken bij personen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk