Door meters toe te voegen bepaal je welke periodieke informatie je bijhoudt. Dit kan zijn het dieselverbruik, elektriciteitsverbruik, verschillende soorten afval, maar ook de omzet, aantal medewerkers, werkplekinspecties en nog vele anderen. Het is in het systeem ook mogelijk om zelf te definiëren wat je wilt meten. Bijvoorbeeld het aantal produkten, ingekochte hoeveelheid materialen enzovoorts. Meters kun je aanmaken via standaard sjablonen of door deze zelf samen te stellen uit de lijst van mogelijke meetaspecten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande definities van grootheden en categorieën of er kan voor gekozen worden om deze zelf toe te voegen via de beheerfunctie. Het zelf maken van definities vergt enige basiskennis van de opzet van het systeem. Ook staan default niet alle meetbibliotheken aan. Neem via de helpbutton contact met ons op, zodat wij kunnen aangeven welke methodieken er standaard beschikbaar zijn of hoe anders bepaalde meetaspecten het handigst kunnen worden toegevoegd.