Met het toevoegen van meters kan bepaald worden welke informatie er in tijd moet worden bijgehouden. Dit kan zijn het dieselverbruik, elektriciteitsverbruik, verschillende type afval, maar ook de omzet, aantal medewerkers, werkplekinspecties e.d. Het is ook mogelijk om in het systeem zelf te definiëren wat je wilt meten. Bijvoorbeeld het aantal producten, ingekochte hoeveelheid materialen. Meters kun je aanmaken via standaard sjablonen of door deze zelf samen te stellen uit de lijst van mogelijke meetaspecten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden bestaande definities t.a.v. grootheden en categorieën of er kan voor gekozen worden om deze zelf via de beheerfunctie toe te voegen. Het zelf maken van definities vergt enige basiskennis van de opzet van het systeem. Ook staan default niet alle meetbibliotheken aan. Neem via de helpbutton contact op, zodat wij kunnen aangeven welke methodieken er standaard beschikbaar zijn of hoe anders bepaalde meetaspecten het handigste kunnen worden toegevoegd.