Maatregelen invoeren en voorspelling berekenen

De voorspellingsberekening maakt het mogelijk om een realistische prognose te maken en inzichtelijk te krijgen of het maatregelenpakket voldoende is om de gestelde doelen te behalen. Deze berekening is de meest complexe en wellicht ook belangrijkste berekening in de applicatie. 

Als u een nieuwe maatregel aanmaakt dient u eerst een naam op te geven en te kiezen of u de maatregel op basis van verwachte of werkelijke waarden wilt uitrekenen. Uiteraard geldt dat, als u het effect van een maatregel wilt uitrekenen op basis van een verwachte waarden, bijvoorbeeld voor een project of bij het opstellen van een CO2 begroting voor het komende jaar, u ook de verwachte waarden dient in te vullen.

mceclip0.png

Daarna kunt u kiezen of er gerekend gaat worden met een relatief effect of een absoluut effect.

Het voordeel van rekenen met een relatief effect is dat het gebruikt kan worden als er geen exacte waarden bekend zijn en het effect direct geldt voor meerdere meters.

Een relatief effect is altijd ten opzichte van het referentiejaar.

Een absoluut effect is daarintegen weer makkelijker voor te stellen. Wordt er een dieselauto afgestoten dan weet je hoeveel liter dit per jaar scheelt. Komt daar een elektrische auto voor terug dan kun je ook vrij eenvoudig bepalen hoeveel kWh daar voorin de plaats komt.

Een absoluut effect kan altijd op maximaal één meter worden doorgerekend.

Aan een maatregel kunnen wel altijd meerdere meters met effecten worden gekoppeld. Een maatregel dieselauto's afstoten kan dus ook bij absolute effecten op meerdere meters van verschillende businessunits worden gekoppeld. In dat geval zal per brandstofmeter per businessunit het effect worden bepaald. 

mceclip1.png

Bij de volgende stap kunt u effecten toevoegen. Hiervoor selecteert u eerst de meters waarop de maatregel effect heeft. Desgewenst kunt u later nog een extra effect toevoegen op een andere meterselectie. Bijvoorbeeld u gaat elektrisch rijden, waardoor het dieselverbruik afneemt, maar het elektriciteitsverbruik stijgt.

Met het rekenen met absolute effecten is het principe vergelijkbaar zoals hieronder beschreven voor de relatieve effecten. Het verschil is dat in dat geval per keer één meter gekozen wordt waaraan één of meerdere effecten worden gekoppeld. De effect zijn uiteraard in dat geval in een absoluut getal uitgedrukt zoals aantal liters, kWh, m3 gas. Het is wel altijd mogelijk om meerdere meters toe te voegen met hun eigen effecten.

mceclip1.png

Na de meterselectie kan een effect worden ingegeven. Voor effecten die over meerdere momenten zijn te verdelen kan er ook steeds per tijdsmoment een waarde worden toegevoegd. Let op: de waarden worden dan cumulatief ingevoegd zoals ook in onderstaand scherm wordt uitgelegd.

mceclip2.png

Het systeem vraagt of er nog een effect moet worden toegevoegd. Er kan dan opnieuw een meterselectie worden gemaakt zoals in onderstaande voorbeeld. 

mceclip3.png

Het effect van de maatregel wordt meteen visueel weergegeven. Zo is in onderstaande afbeelding goed te zien wat er aan CO2 uitstoot door dieselgebruik wordt vermeden en wat er door gebruik van grijze stroom bij komt. 

mceclip4.png

Hoe wordt de maatregelgrafiek uitgerekend en hoe wordt dit zichtbaar als voorspellingslijn?

Op basis van alle ingegeven besparingen rekent het systeem een absoluut getal uit. Deze worden bij elkaar opgeteld in de maatregelgrafiek, zodat zichtbaar wordt hoeveel 'verbetering' er in theorie is bereikt door het totale pakket aan maatregelen in de tijd.

Voor de voorspellingslijn wordt steeds het pakket aan verbeteringen afgetrokken van de laatst bekende historische waarden. Op deze wijze ontstaat er een voorspelling naar de toekomst. Zodra een tijdsperiode is afgerond zal de historische waarde worden gevolgd.

 

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk