Een methodiek is een specifieke norm of richtlijn waaraan je wilt voldoen of een specifieke eenheid waarna je wilt omrekenen. De volgende methodieken zijn aanwezig: CO2 Prestatieladder (CO2, Geld, MJ) MVO prestatieladder, GRI De standaard methodieken zijn uit te bereiden naar je specifieke wensen.