eigen omrekening toevoegen

De SmartTrackers applicatie is zo gebouwd dat de ingevoerde waarden omgerekend kunnen worden naar verschillende kengetallen. In de applicatie worden dit conversies genoemd. Standaard conversies zoals CO2, energie en geld zijn reeds beschikbaar.

Echter wat als u een eigen financiële omrekening wilt maken van geregistreerde gegevens. Of het nu gaat om de kosten van mobiliteit gerelateerd aan liters brandstof, carbon TAX of kosten per ongeval met verzuim. Door aan deze metingen een eigen 'kostprijs' te hangen ontstaat er direct ook een financiële kijk op het duurzaamheidsprogramma. Immers de kosten van een liter brandstof of een ongeval zijn indirect veel hoger dan de directe kosten. Op deze wijze ontstaat er een eerlijke afweging t.a.v. of bepaalde investeringen en aanpassingen rendabel zijn.

Uiteraard kan er ook aan gedacht worden om de NOx uitstoot of fijnstof bij te houden op basis van de hoeveelheid verbrande fossiele brandstof.

Hoe gaat het in zijn werk?

Onder instellingen wordt in het menu gekozen voor conversies en via de knop toevoegen rechtsboven in het scherm kan een eigen conversie worden toegevoegd.                   

Na toevoegen wordt het onderstaande scherm getoond. Het <veld rekent om naar> behoeft enige toelichting. Kies hier een grootheid die is aangemaakt dan wel reeds bestond waarnaar de ingevoerde waarden omgerekend worden. Stel er wordt omgerekend naar euro's dan kan hier gezocht worden op geld en de optie euro's worden geselecteerd.

Na het toevoegen van de conversie-indicator kan er gestart worden met het aanmaken van de conversiefactoren. Kies opnieuw voor toevoegen en onderstaande scherm wordt getoond.

Na de keuze voor een om te rekenen grootheid (in dit voorbeeld diesel) wordt onderstaande scherm getoond. Zet eerst de schaal van de omrekening zoals u die wit hebben via de knop aanpassen. Indien de schaal al goed staat dan kan er direct een omrekenfactor worden aangemaakt via de groene knop.

Indien eerst de omrekening is aangepast naar in dit voorbeeld van liters naar euro's dan wordt vervolgens het conversiescherm getoond. Klik op het pijltje bij volume en vervolgens bij fossiele brandstoffen, zodat de gewenste omrekening wordt getoond. Door vervolgens te klikken op diesel (EUR/liter) kan er een factor worden toegevoegd.

In de applicatie wordt onder details bij de meter nu direct de omrekening getoond met een extra grafiek.

Op het dashboard of in de rapporten is nu ook de totaalgrafiek met alle filtermogelijkheden beschikbaar. om toe te voegen. Uiteraard worden alleen die zaken getoond waarvoor ook een conversiefactor is toegevoegd.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk