Aanpassen meter

Kiest u bij een bestaande meter voor de optie meter aanpassen dan wordt het scherm van de meterinstellingen geopend. 

Na klikken op meter aanpassen wordt het volgende scherm geopend

De invoervelden kunnen als volgt worden beschreven:

Naam

Het is een vrij tekstveld. Hier geeft u de meting een naam, zoals deze voor u het makkelijkst is te herkennen t.a.v. wat er moet worden ingevuld.

Grootheid (Wat meet ik?)

De SmartTrackers applicatie is opgebouwd uit een meetstructuur van grootheden. Heel veel zijn er standaard aangemaakt. Echter het is ook mogelijk om zelf grootheden dan wel dat wat je wilt meten toe te voegen. Stel je wilt bijhouden het aantal schade gevallen van de bedrijfswagens dan is hiervoor zelf een grootheid toe te voegen door de beheerder van de boekhouding. Dit is een functie die waarschijnlijk niet vaak wordt gebruikt dus klik op de help knop voor meer ondersteuning mocht dit onvoldoende duidelijk zijn. 

De grootheden zijn gelaagd opgebouwd. Het systeem kiest altijd de bijbehorende conversiefactoren (mits die zijn toegevoegd) zoals CO2, energie of geld. Mocht een bepaalde waarde ontbreken dan kijkt het systeem hoger in de boom en dan wordt met die waarden gerekend. Onder de meter is eenvoudig te controleren door te klikken op details weergeven wat de gehanteerde conversiefactoren zijn.

 Eenheid

Zolang een meter geen meetwaarden heeft kan de eenheid nog worden aangepast. Bijvoorbeeld of bij de grootheid gewicht gemeten moet worden in tonnage of kg.

Categorieën

Bij de meting kiest u de best passende categorie. Desgewenst zijn deze door de beheerder zelf toe te voegen mochten de standaard naamgevingen niet volstaan. De categorieën vormen de elementen waarin de meetstructuur wordt vastgelegd en waarop later weer eenvoudig is te zoeken. Er kan ook worden gewerkt met subcategorieen. Zo kan bijvoorbeeld het dieselgebruik van materieel worden opgesplitst onder een aantal functionele groepen zoals tractoren, graafmachines, buldozers e.d. 

Belangrijk! Als u wilt dat de meting ook wordt omgerekend naar CO2 voor de CO2 footprint zorg er voor dat er ook een scope is toegevoegd als categorie.

Indentificatiecode

De identificatiecode kan worden gebruikt om via de importfunctie eenvoudig vanuit een extern csv bestand gegevens te uploaden. De importfunctie kan worden gebruikt door de beheerder van de boekhouding. Denk hierbij aan het uploaden van elektra en gasgegevens vanuit een dataportal. De code dient binnen de boekhouding uniek te zijn.

Tijdsinterval

Het veld tijdsinterval kent een bijzonderheid. Op het moment dat u de registraties in een fijner tijdsinterval wilt vastleggen, bijvoorbeeld van semesters naar kwartalen, dan kunt u het interval aanpassen. Al ingevoerde waarden blijven staan in het oorspronkelijke interval, dus deze wijziging kan alleen worden doorgevoerd als er in het betreffende jaar nog geen waarden zijn ingevuld. Deze dienen anders eerst te worden verwijderd.

Momentwaarden (Nieuw per 8 december 2019)

In plaats van dat er gewacht wordt op een waarde over een gehele tijdsperiode zoals kwartaal of jaar kan er ook voor gekozen worden om de waarden bij binnenkomst te verwerken en in te voeren. Afhankelijk van de periode waarbinnen de waarde is ingevoerd wordt deze vervolgens meegeteld in de gekozen periode van de grafieken.

Voor welke situaties is dit bijvoorbeeld handig?

Het materiaalgebruik en de afvalstromen worden bijgehouden voor een organisatie of een project. Zo gauw de order of verwerkingsbon binnenkomt wordt direct de waarde ingevoerd. In dergelijke situaties gaat het minder om de exacte periode waarop de hoeveelheid betrekking heeft, maar is het belangrijk om het totaal te verzamelen. Door dit steeds te doen, nadat de 'transactie' heeft plaatsgevonden ontstaat er uiteindelijk ook in de tijd een logische verdeling.

Een andere variant waar aan gedacht kan worden is het bijhouden van ongevallen of bijvoorbeeld het aantal mensen die een training hebben gehad. Het biedt dan ook de mogelijkheid om direct inzicht te geven in het specifieke ongeval of de uitgevoerde training i.p.v. dat dit pas zichtbaar wordt in een totaaloverzicht over een langere periode.

Start- en einddatum

Bij de periode kunt aangeven wat de start- en sluitdatum van de meter is. De startdatum bepaald vanaf wanneer invoervelden getoond worden. De sluitdatum is m.n. belangrijk op het moment dat de meting stopt en de waarde niet meer meegenomen mag worden in de voorspelling. 

Maatregelen

In het veld maatregelen kan worden gezocht naar maatregelen die eventueel van toepassing zijn op de betreffende metingen.

 Met de verplaatsfunctie kan een meter eenvoudig onder een andere entiteit worden opgenomen. Ook hier geldt dat deze verplaatsing met de knop verplaatsen apart dient te worden opgeslagen.

 Verantwoordelijke

Kies zelf een verantwoordelijke voor de meter. Dit veld wordt is ook onderdeel van de snelfilters. Op deze wijze kan een gebruiker snel de meters zoeken waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk