Voorcalculatie

Het is mogelijk om in het  'measurerments' gedeelte van de SmartTrackers applicatie een voorcalculatie te maken. Deze functie kan op de meten pagina worden geactiveerd door deze in de filters te selecteren. Door vervolgens te klikken op filteren worden de invoervakken getoond.mceclip0.png

Waarvoor kan het handig zijn om een voorcalculatie te maken? Stel dat u eerst wit bepalen wat bijvoorbeeld de CO2 uitstoot is op een project dan kunnen vervolgen daarop de maatregelen worden doorgerekend. Met de nacalculatie kan vervolgens beoordeeld worden of de genomen maatregelen effect hebben gehad. 

Ook als de maatregelen niet expliciet worden doorgerekend kan met een voor- en nacalculatie inzicht verkregen worden in hoe tussentijdse verbeteringen er toe hebben geleid dat de de uitstoot lager bleek te zijn bij de nacalculatie.

Met de grafiekfunctie is het mogelijk om grafieken te maken van alleen de voorcalculaties door bij de instellingen de knop voorcalculatie te activeren.

Op deze wijze kan voor een komende periode de CO2 uitstoot worden ingeschat. Desgewenst kan de voorcalculatie ook doorberekend worden naar kosten. Het kan dan gaan om de directe brandstofkosten, maar ook voor een mogelijke CO2 belasting. Op die manier kan er in de begroting nauwkeuriger rekening worden gehouden met de aankomende kosten.mceclip1.png

In onderstaande voorbeeld is de verwachting van het energiegebruik c.q. de CO2 uitstoot vertaalt naar kosten:

mceclip2.png

De voor- en nacalculatie kunnen in één grafiek worden getoond. 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk