Aanpassen van grafieken

Een uitgebreid webinar over het instellen van grafieken is beschikbaar. Hieronder staat beknopt benoemd wat de instelmogelijkheden zijn.

 

Klik op het potloodje (alleen zichtbaar als de muisaanwijzer op de grafiek is):

Schermafbeelding_2022-01-06_om_15.32.42.png

…om de inhoud van het blok aan te passen. U krijgt dan dit scherm te zien:

  Grafiek_bewerken_scherm.png

In het midden bovenaan:

 • Grafiek of tabel: kies wat u wilt zien: alleen een grafiek, alleen een tabel, of beide.

Op de linkerhelft van het scherm vindt u (van boven naar beneden) de volgende opties:

 • Filters: laat filters zien of verberg deze.
 • Periode: kies de periode die u in de grafiek wilt weergeven.
 • Weergaveopties: Hier kunt u de naam van de grafiek ingeven, het type grafiek selecteren en het aantal decimalen achter de komma ingeven.
 • Opdelen: Hier kunt u de horizontale en verticale opdeling kiezen, en de wijze van sorteren.
 • Consolidatiemethode: u kunt kiezen uit drie methoden: Financial and operational control telt alle waarden op van de organisatieonderdelen die als >50% zijn aangegeven. Equity rekent alles mee naar rato van het aangegeven percentage.  Bij Volledig wordt alles opgeteld zonder te kijken naar de percentages.
 • Soort waarden: default staat dit op Werkelijke waarden. U kunt echter ook kiezen voor Verwachte waarden. In dat geval kunt u een grafiek maken die terugvalt op de verwachte waarden als de werkelijke niet zijn ingevuld. U kunt uiteraard ook een grafiek maken van alleen de verwachte waarden. Dit is bijvoorbeeld handig als u een voorcalculatie hebt gemaakt voor een project of een CO2-begroting voor een volgend jaar hebt opgesteld.
 • Eenheid: kies de waarde waarin u de grafiek wilt weergeven, zoals kWh of GJ.
 • Organisatie: in een rapport wordt altijd de organisatiestructuur getoond die is opgegeven bij het aanmaken van het rapport. Daarbinnen kunt u selecteren, maar niet erbuiten.
 • Functie: hiermee kunt u nog een subselectie van bepaalde functiecategorieën maken.
 • MVO thema's: dit filter is alleen aanwezig als u ook gebruik maakt van deze doorsnijding.
 • Scopes: kies welke scopes de grafiek moet tonen, scope 1, 2 en/of 3.

Extra informatie:

Met de filters geeft u aan welke data meegenomen moeten worden in de grafiek. Als u niks selecteert, wordt alle data meegenomen.

De keuzeopties om op te filteren zijn in te perken door een bepaalde thematiek te kiezen. 

Als u een selectie maakt, worden de weergegeven data beperkt. Bij twee of meer selecties moet er aan alle voorwaarden worden voldaan.

Binnen een selectieoptie zoals de functieboom of de organisatieonderdelen wordt er of/of gezocht. Tussen de verschillende filteropties wordt er en/en gezocht.

Zo zal een combinatie elektriciteit met twee specifieke vestigingen alleen resultaten opleveren binnen die twee vestigingen. Een combinatie van de functie Elektriciteit in combinatie met de grootheid Grijze stroom levert alleen een resultaat van alles gerelateerd aan grijze stroom in de organisatie in combinatie met de functiegroep elektriciteit. Zijn er elektrische auto's onder leasewagens, dan worden deze niet getoond.

Instellen filters voor gedeelde indicatoren 

Wanneer de filters ingesteld moeten worden voor een grafiek in bijvoorbeeld CO2 per FTE, dan is het mogelijk om het filter per kant van de berekening in te stellen. Op deze wijze blijft het begrijpelijk hoe het filter doorwerkt op de berekening. Stel u wilt alleen de CO2-uitstoot van mobiliteit delen door de FTE's van de buitendienst. In dat geval kunt u het ene filter instellen op de CO2-functiegroepen mobiliteit buitendienst en bij het filter voor de FTE's alleen de FTE's te selecteren van het bedrijfsonderdeel dat u mee wilt nemen.

Om de filteroptie aan beide kanten van de deling te activeren, selecteert u de optie "filter per indicator". Deze is zichtbaar onder het keuzeveld voor de consolidatiemethode.

mceclip2.png

Stel vervolgens het filter in voor CO2 en daarna for FTE.

Instellen schaal

De schaal van de grafiek is instelbaar. Zo kunt u kiezen om de CO2-uitstoot of bijvoorbeeld het afvalgewicht in gram-kg-ton-kiloton te tonen. Bij een gedeelde grafiek wordt deze optie alleen zichtbaar als filteren per indicator wordt ingesteld.

mceclip1.png

Instellen tijdsperiode

Het systeem begint standaard bij het opgegeven referentiejaar. Hier kunt u van afwijken. U kunt bijvoorbeeld ook een grafiek opstellen van bijvoorbeeld het 1e t/m 2e kwartaal. Deze optie wordt mogelijk indien u voor een horizontale opdeling kiest (in maand, kwartaal of semester).

mceclip3.png

Instellen weergaveopties

In bovenstaande afbeelding ziet u rechtsboven de weergaveopties. Indien er een doelstelling op de indicator is aangemaakt dan kan er voor gekozen worden om deze wel of niet te tonen. 

De optie opdelen biedt veel functies in 1. Allereerst wordt gekozen een horizontale en verticale opdeling. Er kan ook worden gekozen om bijvoorbeeld de functiecategorie uit te zetten tegen de organisatie-onderdelen. De gekozen tijdsperiode van de grafiek is dan een constante geworden. 

Indien er gewerkt wordt binnen een gedeelde indicator dan kan worden opgegeven welk deel van de berekening opgesplitst dient te worden. Dit kan uiteraard alleen als de betreffende berekening ook daadwerkelijk is onder te verdelen. In bovenstaande voorbeeld is dit de CO2e uitstoot.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk