Toevoegen (samengestelde) indicator*

Beschreven functie is alleen benaderbaar voor de beheerder van de boekhouding. 

De selectie instellingen van de boekhouding zijn linksonder beschikbaar in de zijbalk.

In de applicatie is het mogelijk om een berekening te maken met de verschillende grootheden die gekoppeld zijn aan de meters in de boekhouding. Zo kunnen bijvoorbeeld grootheden bij elkaar worden opgeteld, gedeeld of met een waarde worden vermenigvuldigd. Zo is het mogelijk om heel flexibel de benodigde berekeningen te maken met de gegevens in de boekhouding. Uitgangspunt is steeds de grootheid die aan de meter is gekoppeld.

U kunt een grootheid te selecteren met alle haar onderliggende grootheden. Grootheden zijn zoveel mogelijk opgebouwd in een logische boomstructuur.

Bij onderstaande schermafbeelding is het vinkje aangezet "inclusief subgrootheden". Het betekent dat bij deze grootheidsindicator nu ook direct alle onderliggende grootheden worden meegenomen. 

Voordeel is dat er minder som indicatoren nodig zijn en bij wijzigingen door bijvoorbeeld het toevoegen van een extra grootheid er minder snel iets wordt vergeten in de berekening.

De keuze om wel of niet onderliggende grootheden mee te nemen wordt bepaald via het vinkje bij "inclusief subgrootheden".

 

mceclip0.png

Geef bij een grootheidsindicator tevens aan in welke schaalverdeling de grafiek getoond moet worden. Bijvoorbeeld J, kWh, MJ e.d. Overigens kan daar in de grafiek nog weer van worden afgeweken.

Het uitgangspunt is steeds dat je eerst de onderdelen (de grootheidsindicatoren) aanmaakt. Desgewenst kunnen deze dan weer gebruikt worden voor het opbouwen van een zogenoemde "samengestelde indicator".

N.B. Standaard worden de voor de hand liggende indicatoren horende bij een bepaalde systeembibliotheek zoals CO2, veiligheid, geld  e.d. toegevoegd. Deze hoeven uiteraard niet opnieuw handmatig te worden aangemaakt. Tevens zijn er voor de veel voorkomende grafieken reeds indicatoren aangemaakt. Deze zijn aangeduid met de term "standaard".

 

Aanmaak samengestelde indicator

Voor het opbouwen van de berekening kan in het eerste veld onder berekening steeds een keuze gemaakt worden uit een reeds bestaande indicator. In het rekenveld kan vervolgens met standaard wiskundige tekens +, -, /, () en * (voor vermenigvuldiging) worden gewerkt, zoals in het voorbeeld.

N.B. Aanbevolen wordt om voor de grafiek/tabel die naderhand kan worden opgeroepen op het dashboard of in het rapport een controleberekening uit te voeren. Op die manier weet je zeker dat de juiste instellingen zijn gedaan. Bij grotere boekhoudingen kan dit worden uitgevoerd op een lager liggend niveau.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk