CO2 Doelstellingen*

Het toevoegen van CO2 doelstellingen gebeurt per scope conform de CO2 Prestatieladder of het Green House Gas Protocol (GHG-P).

Per jaar wordt door het invoeren van negatieve percentages een daling aangegeven. Deze percentages geven de besparing aan ten opzichte van een specifiek jaar en hebben rekenkundig geen relatie.

Stel u wilt ten opzichte van het jaar 2014 in 2018 een besparing opgeven voor respectievelijk scope 1 en 2 van 10 en 50%. Dan vult u simpelweg -10 en -50 in.

Stel u wilt vervolgens voor 2020 alvast een besparing aangeven van respectievelijk 20 en 75% dan vult u -20 en -75 in. Mocht 2015 reeds gepasseerd zijn dan is het uiteraard het meest logisch om het doel dan aan te geven ten opzichte van het meest actuele jaar wat reeds is gepasseerd. Een doelpercentage ten opzichte van een jaar waarop nog geen data is ingevuld wordt niet in de grafiek getoond. Er kan immers nog geen berekening worden gemaakt.

Wilt u een opbouw laten zien van bijvoorbeeld 2% per jaar reductie ten opzichte van hetzelfde referentiejaar, hou er dan rekening mee dat in dat geval het percentage per jaar met -2 verhoogd moet worden. Immers het referentiepunt blijft hetzelfde. 

Voorbeelden:

stap 1: Kies de optie Doelstellingen in de zwarte zijbalk.

stap 2: Klik op de groene knop +Voeg toe

stap 3: Kies het organisatie-onderdeel waarop een doelstelling moet worden toegevoegd. Kies de prestatie-indicator waarop een doel wordt ingesteld. Zoals CO2e, maar dit kan ook op  een gewogen indicator zijn zoals CO2 per FTE, CO2 per omzet of bijvoorbeeld CO2 per draai-uur. Anderzijds is het mogelijk om te kiezen voor diverse andere indicatoren zoals dieselverbruik, ziekteverzuim, percentage vrouwen in de organisatie, etcetera. Voor elke indicator die is vastgelegd kan een eigen doelstellingen worden toegevoegd.

Aangegeven kan worden of de doelstelling uitgesplitst moet worden. Hiermee kun je de doelstelling instellen per onderdeel zoals scope en categorie. De indeling naar categorie is het meest duidelijk, omdat je dan voor verwarmen, elektra of leasewagens heel specifiek een bepaalde doelstelling kunt toevoegen, wat vaak makkelijker is dan direct een totale doelstelling te bepalen.

Het is ook mogelijk om zelf indicatoren toe te voegen. Kijk dan in de handleiding onder toevoegen prestatie-indicator.

 

  • stap 5: Kies of de doelen opgesplitst moeten worden per categorie

  • stap 5: Selecteer ja en kies scopes

In onderstaande afbeelding is gekozen voor een optie, waarbij de doelen steeds worden aangegeven t.o.v. een voorliggend jaar, waarbij voor 2025 gekozen is om dit t.o.v. een afgerond jaar te doen, zodat er ook een langere termijn doelstelling zichtbaar wordt in de grafiek.

De doelstelling kan ook worden weergegeven t.o.v. een vast referentiejaar. Vul dan de waarden op de wijze in zoals hieronder weergegeven:

Doelstelling op basis van categorieën

Het is mogelijk om doelstellingen voor een indicator op te splitsen naar de onderliggende functie categorieën. Stel u voegt een doelstelling toe voor de absolute CO2 uitstoot. 

Na de keuze om op te splitsen naar categorieën wordt gekozen voor functie. 

U kiest dan vervolgens één of meerdere categorieën waarop een reductiepercentage van toepassing is. Het principe van invoeren van de besparingspercentages is gelijk aan die bij de scopes.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk